فایل ورد توسعه فعاليت هاي چتري در متدولوژي هاي چابک

لینک دانلود

فایل ورد توسعه فعاليت هاي چتري در متدولوژي هاي چابک دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد توسعه فعاليت هاي چتري در متدولوژي هاي چابک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد توسعه فعاليت هاي چتري در متدولوژي هاي چابک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد توسعه فعاليت هاي چتري در متدولوژي هاي چابک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

توسعه نرم افزاری چابک گروهی از متدهای توسعه نرم افزار مبتنی بر تکرار و به شکل تدریجیاست که در آنها، راه حلها از طریق خودسازماندهی و همکاری بین تیم های مختلف کاری انجاممی شوند . این روش برنامه ریزی تطبیقی، توسعه و تحویل تکاملی و رویکرد زمان بسته بندی تکرارشونده را ارتقا می بخشد و پاسخ های سریع و انعطاف پذیر برای انجام تغییرات را تقویت می کند .در واقع چابک سازی یک چارچوب مفهومی است که پیش بینی تعاملات در سراسر چرخه توسعهرا بهبود می بخشد . برای این متدها مشخصات زیادی وجود دارند، که بیشترشان توسعه، کارتیمی،همکاری و سازگاری فرآیند در چرخه حیات پروژه را ترفیع می دهند . متدهای چابک وظایفرا به گام های کوچک با کمترین میزان برنامه ریزی می شکنند که به طور مستقیم با برنامه ریزی هایطولانی مدت درگیر نیستند.تکرارها فریم های کوتاه مدتی هستند که معمولا بین یک تا چهار هفتهطول می کشند . هر تکرار دارای یک تیم متقابل عملکردی در تمام مأموریت ها است : تحلیلنیازمندی ها، طراحی، کدنویسی، واحد تست، و قبولی در تست . در پایان هر تکرار یک محصولکاری به ذینفعان نشان داده می شود واجازه می دهد پروژه خیلی سریع با تغییرات منطبق شود . تیم دریک پروژه چابک معمولا عملکردی متقابل و خودسازماندهی است . اعضای تیم به طورمعمولمسئولیت وظایفی را بر عهده می گیرند . آنها به صورت جداگانه تصمیم می گیرند که چگونه بانیازمندی های یک تکرار مواجه شوند . متدولوژی های ایجاد نرمافزار چارچوبی برای اعمال فعالیت هایمهندسی نرم افزار با هدف ایجاد سیستم های نرمافزاری است و شامل فرآیندهای ایجاد نرم افزار و زبانهای مدل سازی می باشد. جایگاه فعالیت های چتری در متدولوژی های ایجاد نرم افزار شامل سه دورهمتدولوژی های نسل اول که بر فعالیت های ایجاد و عدم پوشش دهی فعالیت های چتری متمرکز بود ومتدولوژی های نسل دوم وسوم که فعالیت های ایجاد را بطور کامل پوشش می داد و از چارچوب هایاستاندارد مدیریت پروژه برای اعمال فعالیت های چتری استفاده می نمود و متدلوژی های چابک که برفعالیت های چتری با ارائه چارچوبی نوین در ایجاد نرم افزار تمرکز یافت.

توضیحات بیشتر