فایل ورد تعيين عوامل مؤثر بر رضايتمندي کارکنان در سيستم هاي آموزش الکترونيکي

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين عوامل مؤثر بر رضايتمندي کارکنان در سيستم هاي آموزش الکترونيکي دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين عوامل مؤثر بر رضايتمندي کارکنان در سيستم هاي آموزش الکترونيکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين عوامل مؤثر بر رضايتمندي کارکنان در سيستم هاي آموزش الکترونيکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين عوامل مؤثر بر رضايتمندي کارکنان در سيستم هاي آموزش الکترونيکي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در حال حاضر برای ارائه اطلاعات آموزشی از رسانه های تعاملی جدید در موسسات و سازمان ها استفاده می شود. آموزشالکترونیکی جای آموزشی سنتی و چهره به چهره را گرفته است. آموزش الکترونیکی سبک یادگیری قدرتمند توسطفناوری دیجیتال میباشد. گرچه، این پارادایم آموزشی جدید روش بسیار جذابی برای یاددگیرندگان و یاددهنده است امارشد رسانه های یادگیری مبتنی بر وب بسیار کم است . سازمان ها و موسسات بسیاری ترجیح می دهند از یادگیریالکترونیکی یا آموزش آنلاین استفاده کنند چرا که این رویکرد آموزشی مقرون به صرفه تر، یادگیری به موقع، آموزشیمستمر و در مکان های مختلف میباشد. یکی از عوامل اجتناب ناپذیر برای اجرای موفقیت آمیز سیستم آموزش الکترونیکی(محیط آموزشی مبتنی بر وب) جلب رضایت یادگیرنده می باشد. این مقاله عواملی که نقش موثری در جلب رضایت مندیکاربران از یادگیری الکترونیکی را دارند شناسایی می کند. بر اساس مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و به روش توصیفی اینعوامل شناسایی شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که چهار عامل فناوری سیستم آموزشی، محتوای آموزشی،انگیزه و نگرش به عنوان عوامل اساسی و تأثیرگذار بر رضایتمندی کارکنان می باشند.

توضیحات بیشتر