فایل ورد ترکيب خدمات وب با استفاده از کاوش قوانين انجمني

لینک دانلود

 فایل ورد ترکيب خدمات وب با استفاده از کاوش قوانين انجمني دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ترکيب خدمات وب با استفاده از کاوش قوانين انجمني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ترکيب خدمات وب با استفاده از کاوش قوانين انجمني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ترکيب خدمات وب با استفاده از کاوش قوانين انجمني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

گرایش بیشتر کاربران به استفاده از محاسبات ابری، ارائه کنندگان خدمات وب را به عرضه خدمات متنوع وادار نمودهاست. با رشد سریع خدمات ارائه شده، رقابت سختی در بهبود کیفیت خدمات بوجود آمده که نتیجه آن پیچیدگی ودشواری فرایند انتخاب خدمات ساده و ترکیب آنها شد و موضوع را به مسله NP-hard تبدیل کرده است. امکان انتخاب-های متعدد خدمت با کارکردهای مشابه، به مشتری اجازه انتخاب خدمت مطابق با معیارهای کیفیت را می دهد. لذا چگونگیانتخاب خدمت با توجه به معیارهای کیفیت، غلبه بر محدودیت های ترکیب و ویژگی های پویای مسئله به نظر می رسد جزءمهمترین مسائلی است که باید بررسی و مورد توجه قرار گیرد. در این مطالعه، با استفاده از کاوش قوانین الگوهای ترکیبدر سوابق نحوه استفاده کاربران از خدمات وب، دانش ترکیب خدمت استخراج شده و در پایگاه دانش ترکیب خدمتذخیره می گردد. برای استفاده از تمامی قوانین استخراح شده و افزایش دقت و صحت دانش ترکیب از رویکردی متفاوتجهت ارزیابی قوانین انجمنی استخراج شده استفاده می شود که منجر به محاسبه وزن هر قانون برای ترکیب وب شده و درزمان استفاده کاربر، خدمت مناسب برای ترکیب پیشنهاد می گردد. در پایان پیاده سازی و ارزیابی مدل پیشنهادی صورتگرفته است.

توضیحات بیشتر