فایل ورد تأثير شبکه هاي اجتماعي بر پايداري کسب وکارهاي اينترنتي (با تأکيد بر نقش ميانجي قصد کارآفرينانه در شرکت هاي اينترنتي درگاه بانک رفاه)

لینک دانلود

 فایل ورد تأثير شبکه هاي اجتماعي بر پايداري کسب وکارهاي اينترنتي (با تأکيد بر نقش ميانجي قصد کارآفرينانه در شرکت هاي اينترنتي درگاه بانک رفاه) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تأثير شبکه هاي اجتماعي بر پايداري کسب وکارهاي اينترنتي (با تأکيد بر نقش ميانجي قصد کارآفرينانه در شرکت هاي اينترنتي درگاه بانک رفاه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تأثير شبکه هاي اجتماعي بر پايداري کسب وکارهاي اينترنتي (با تأکيد بر نقش ميانجي قصد کارآفرينانه در شرکت هاي اينترنتي درگاه بانک رفاه)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تأثير شبکه هاي اجتماعي بر پايداري کسب وکارهاي اينترنتي (با تأکيد بر نقش ميانجي قصد کارآفرينانه در شرکت هاي اينترنتي درگاه بانک رفاه) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

امروزه شبکه های اجتماعی نقش مهمی در فعالیت های گوناگون اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و حتی فرهنگی بازی می کند ؛چرا که در امروز مردم وقت زیادی را در ای شبکه ها صرف می کنند ، و این شبکه ها بستری مناسب برای معرفی و تبلیغ و توسعهی دامنه ی فعالیت ها می باشد. هدف این مقاله بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر پایداری کسب وکارهای اینترنتی بامیانجی گری شاخص قصد کارآفرینانه است . روش این پژوهش از نظر ماهیت، توصیفی - همبستگی و از نظر هدف،کاربردی است . جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت هایی است که از درگاه بانک رفاه خرید و فروش اینترنتی انجاممی دهند که با محاسبه فرمول کوکران، 150 شرکت با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک با ابزار پرسش نامه ارزیابیشدند. نتایج بدست امده از این تحقیق نشان میدهد که پایداری کسب و کار اینترنتی تابعی از ابعاد اجتماعی می باشد که در بینابعاد اجتماعی ، حداکثر تاثیر با منابع اجتماعی اطلاعات و حداقل تاثیر با هم پیوندی مشاهده شد. همچنین قصد کارآفرینانهتابعی از ابعاد اجتماعی بود که حداکثر تاثیر با محتوای روابط اجتماعی و حداقل تاثیر با منابع اجتماعی اطلاعات نشان داده شد.

توضیحات بیشتر