فایل ورد پيش بيني عملکرد دانش آموزان مقطع متوسطه با تکنيک هاي رده بند داده کاوي

لینک دانلود

 فایل ورد پيش بيني عملکرد دانش آموزان مقطع متوسطه با تکنيک هاي رده بند داده کاوي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيش بيني عملکرد دانش آموزان مقطع متوسطه با تکنيک هاي رده بند داده کاوي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني عملکرد دانش آموزان مقطع متوسطه با تکنيک هاي رده بند داده کاوي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيش بيني عملکرد دانش آموزان مقطع متوسطه با تکنيک هاي رده بند داده کاوي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

ارزیابی و پیش بینی عملکرد دانش آموزان در مدارس مقطع متوسطه کمک می کند علاوه بر پیبردن به عوامل تاثیرگذار دانش آموزان در جهت موفقیت آموزشی آنها، در تصمیم گیری مدیرانآموزشی در راستای بهبود وضعیت سطح کیفی مدارس مقطع متوسطه نقش بسزایی داشته باشد. باتوجه به اینکه علم داده کاوی همواره در استخراج دانش از دادهها مفید بوده است می توان با تکیهبر این مهم راهکاری مناسب ارائه داد. هدف از این مقاله ارائه مدلهای برتر و کارآمد در راستایپیش بینی عملکرد دانش آموزان میباشد. مجموعه داده مورد بحث در این تحقیق مربوط بهاطلاعات 386 دانش آموز مقطع متوسطه در استان بوشهر می باشد. در مدلهای ارائه شده از برترینالگوریتم های رده بندی در داده کاوی آموزشی در راستای ارائه برترین مدل های پیش بینانه گامبرداشته شده است. ارزیابی و اعتبارسنجی انجام شده بر روی مدل ها اثبات می کند که نتایج بدستآمده دقیق و قابل اعتماد بوده اند. در این راستا عوامل فردی، محیطی و تحصیلی دانش آموزان موفقو ناموفق سال دوم و سوم رشته های مقطع متوسطه مورد بررسی قرار گرفته شد و براساس آنها مدل-هایی کارآمد بر مبنای روشهای درخت تصمیم نظیر درخت C4.5 و روش های ماشین بردارپشتیبان و رگرسیون لجستیک ارائه شده است. نتایج بدست آمده می تواند به عنوان روشی کارآمدبه مدیران سیستم آموزشی در جهت برنامه ریزی صحیح تحصیلی و بهینه کردن فرآیندهای آموزشیمدارس مقطع متوسطه کمک شایانی کند.

توضیحات بیشتر