فایل ورد پيش بيني بارش با استفاده از روش ترکيبي ماشين بردار پشتيبان فازي (FSVM) و شبکه عصبي

لینک دانلود

 فایل ورد پيش بيني بارش با استفاده از روش ترکيبي ماشين بردار پشتيبان فازي (FSVM) و شبکه عصبي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيش بيني بارش با استفاده از روش ترکيبي ماشين بردار پشتيبان فازي (FSVM) و شبکه عصبي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني بارش با استفاده از روش ترکيبي ماشين بردار پشتيبان فازي (FSVM) و شبکه عصبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيش بيني بارش با استفاده از روش ترکيبي ماشين بردار پشتيبان فازي (FSVM) و شبکه عصبي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در سال ها اخیر خسارتهای ناشی از سیل در بسیاری از مناطق جهان رشد صعود داشته است که بارش ها غیر مترقبه بهعنوان یک عامل تهدید کننده در احتمال وقوع سایل محسوب می شود . پیش بینی بارش در مدیریت و هشدار معضلسیل نقش مهمی بر عهده دارد. به منظور جلوگیر از خسارات ناشی از سیل و سعی در کنترل ومهار آن ضرورت ،اهمیت پیش بینی بارش امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. زیرا با اطلاع از میزان بارندگی، می توان امکان وقوع سیلرا در منطقه پیش بینی و اقدامات لازم را به عمل آورد . در مناطق آسیب پذیر ، ایجاد یک ساختارها دفاعی در برابرسیل مهم و جدی است و پیش بینی به موقع بارش نیز عاملی بوده که برای مقابله با سیل و اهداف مدیریتی آن از اهمیتبیشتری برخوردار است. در این تحقیق یک روش جدید برای پیش بینی میزان بارندگی با استفاده از ماشین بردار پشتیبانفاز (Fuzzy SVM) و شابکه عصابی بر رو مجموعه داده ها روزانه هواشناسی سال 1350 تا 1394 شیراز ارزیابی شدهاست، نتایج حاصل از شبیه ساز نشان می دهد روش پیشنهاد نسبت به سایر روش ها پیش بینی بارش از جایگاه ویژه ایبرخورداراست.

توضیحات بیشتر