فایل ورد پنهان نگاري و پنهان يابي متن در/از متن با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: پنهان يابي کلمات تکرار شده با شباهت ظاهري در قرآن مجيد)

لینک دانلود

 فایل ورد پنهان نگاري و پنهان يابي متن در/از متن با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: پنهان يابي کلمات تکرار شده با شباهت ظاهري در قرآن مجيد) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پنهان نگاري و پنهان يابي متن در/از متن با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: پنهان يابي کلمات تکرار شده با شباهت ظاهري در قرآن مجيد)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پنهان نگاري و پنهان يابي متن در/از متن با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: پنهان يابي کلمات تکرار شده با شباهت ظاهري در قرآن مجيد)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پنهان نگاري و پنهان يابي متن در/از متن با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: پنهان يابي کلمات تکرار شده با شباهت ظاهري در قرآن مجيد) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

پنهان نگاری یکی از روش های معقول، علمی و منطقی برای تأمین امنیت در نگهداری و تبادل اطلاعات است. درپنهان نگاری و پنهان یابی، اطلاعات محرمانه در رسانه پوششی بترتیب مخفی و شناسایی می شود. ممکن است خداوندمتعال نیز برای انتقال مفاهیم خاصی برای بشر در زمان های مختلف، اطلاعات پنهانی را نیز در محتوای کتاب های آسمانیارسال کرده باشد. رعایت تناسب بین لفظ و معنا در تولید محتوا، ضمن ایجاد نوعی زیبایی در متن، می تواند بیانگر انتقالمفهوم خاصی به مخاطب باشد. با بررسیهایی که درخصوص قرآن کریم از طریق شناسایی برخی از تکرارهای عینی وخاص اجزاء و مشابه های قانون مند آن انجام شده، نمونه های مختلفی مبنی بر احتمال وجود نوعی تناسب بین لفظ و معنادر قرآن تشخیص داده شده است. این نتایج ممکن است نشان دهنده نوعی پنهان نگاری در قرآن باشد که مبنای روشپیشنهادی می باشد. از طرف دیگر، در روش های موجود پنهان نگاری، به روش های مبتنی بر متن در متن کمتر پرداخته شدهاست. برای انجام پنهان نگاری و پنهان یابی متن در متن با استفاده از تکرار تعداد مشخصی از اجزاء تشکیل دهنده متن ومشابه های آن؛ به علت وجود ترکیب های ممکن متعدد، بررسی تمام الگوهای تشابه، کاری زمان بر است. استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی و تشخیص تشابه بین اجزاء متن از طریق این شبکه ها می تواند کارساز بوده و آن را تسریعنماید. در این مقاله ضمن ارائه روشی برای استفاده از این شبکه ها برای انجام پنهان نگاری پنهان یابی، مطالعه موردیدرخصوص تشخیص الگوهای تشابه ظاهری در تکرار تک کلمه های قرآن کریم به عنوان یکی از اجزاء تشکیل دهندهاین کتاب آسمانی انجام شده است. با پیاده سازی یک نمونه برای مطالعه موردی، با یک شبکه عصبی پیش خور دو لایه وآموزش نحوه تشخیص تشابه با داده های قرآنی، نتایجی با صحت حدود 89 درصدی حاصل گردید که امید بکارگیریبیشتر چنین روش هایی را برای اهداف مورد نظر و حتی خاص تر نشان می دهد.

توضیحات بیشتر