فایل ورد پروتکل چند پخشي تحمل پذير در برابر خرابي مبتني بر مکان و خوشه

لینک دانلود

 فایل ورد پروتکل چند پخشي تحمل پذير در برابر خرابي مبتني بر مکان و خوشه دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پروتکل چند پخشي تحمل پذير در برابر خرابي مبتني بر مکان و خوشه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پروتکل چند پخشي تحمل پذير در برابر خرابي مبتني بر مکان و خوشه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پروتکل چند پخشي تحمل پذير در برابر خرابي مبتني بر مکان و خوشه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در سال های اخیر، بسیاری از پروتکل های مسیریابی مبتنی بر مکان، برای شبکه های موردی توسعه یافته اند. دربعضی از این پروتکل ها، یک سرویس مکان وجود دارد که اطلاعات مکان را به همه گره های تلفن همراه درشبکه ارائه می دهد. در این مقاله، طرحی درباره سرویس مکان مبتنی بر خوشه ارائه شده است. هنگامی کهیک گره فرستنده می خواهد یک بسته داده را به برخی گره های مقصد بفرستد، آن گره نیاز دارد که اطلاعاتمکان گره های مقصد را بداند. بنابراین گره فرستنده، شماره شناسایی گره های مقصد، را در بسته درخواستمکان (LREQ) قرار می دهد و آن را به مدیر خوشه اش می فرستد و مدیر خوشه در جدول عضو خوشه اشجستجو می کند. اگر شماره شناسایی و اطلاعات مکان برخی از گره های مقصد، وجود داشته باشد، اطلاعاتمکان گره های مقصد را در بسته های LREQ جداگانه قرار داده و آن ها را به سمت گره های مقصد میفرستد. اگر اطلاعات مکان برخی گره های مقصد پیدا نشوند، مدیر خوشه یک کپی از بسته LREQ را بهمدیران خوشه های همسایه و خوشه سطح بالاتر می فرستد و ... . در هر سطح که اطلاعات مکان گره هایمقصد یافت شود، این اطلاعات برای گره فرستنده بوسیله بسته پاسخ مکان LREP فرستاده خواهد شد. اگرگره فرستنده بعد از زمان از پیش تعیین شده، گره مبدا، بسته پاسخ مکان LREP را دریافت نکند، آن گرهفرستادن بسته درخواست مکان را تکرار خواهد کرد. اگر گره فرستنده، بسته های پاسخ مکان را از همه گرههای مقصد دریافت کند، سپس اطلاعات مکان گره های مقصد را در سرایند بسته های داده قرار داده و آنها رابه سمت گره های مقصد می فرستد. اگر بعد از زمان مشخص، گره فرستنده بسته های تایید ACK را از همهگره های مقصد دریافت نکند، سپس بسته های داده را به گره های مقصدی که هنوز بسته داده را دریافتنکرده اند، مجددا می فرستد. این طرح دربرابر خرابی تحمل پذیر است.

توضیحات بیشتر