فایل ورد بهبودي بر الگوريتم ليچ

لینک دانلود

فایل ورد بهبودي بر الگوريتم ليچ دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بهبودي بر الگوريتم ليچ کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بهبودي بر الگوريتم ليچ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بهبودي بر الگوريتم ليچ :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این مقاله، پروتکل مک بر اساس الگوریتم لیچ ، به عنوان روشی جهت کاهش مصرف انرژی درامر انتقال داده ی شبکه حسگر بی سیم از طریق توزیع پویای بار انرژی بین گره های شبکه مورد تحلیلو بررسی قرار گرفته است. الگوریتم لیچ بر اساس تقسیم زمان دسترسی است و هر گره حسگر دربرش های زمانی مشخص اطلاعات را به گره سرخوشه ارسال می کند تا عمل ادغام و تولید اطلاعات بهصورت محلی در سرخوشه انجام شود. اما اکثر حسگرهای زمان واقعی به صورت رویداد محور هستند ومقدار داده یکسانی را برای ارسال در تمامی زمان ها ندارند لذا تا زمانی که رویدادی رخ ندهد گرهداده ی کمتری برای پردازش و ارسال به سرخوشه دارد. اطلاع سرخوشه از مقدار داده ای که هر گرهبرای ارسال دارد از طریق بسته های همگام سازی امکان پذیر است. می توان با توجه به میزان داده ای کههر گره برای ارسال دارد مهلت زمانی متفاوتی به آن اختصاص داد تا بدون تحمیل هزینه مصرف انرژیبیشتر داده های بیشتری در شبکه انتقال پیدا کند همچنین گره ها می توانند در زمانی که داده ای برایارسال ندارند واحد رادیویی خود را خاموش نگه دارند. از آنجا که عملیات انتقال داده می تواند در تمامبرش های زمانی ادامه داشته باشد نتایج نشان داد عمل انتقال داده بیشتری در طول حیات شبکه انجاممی گیرد.

توضیحات بیشتر