فایل ورد بهبود کانال مخابراتي MIMO با استفاده از مدل دو حلقه اي توسعه يافته

لینک دانلود

فایل ورد بهبود کانال مخابراتي MIMO با استفاده از مدل دو حلقه اي توسعه يافته دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بهبود کانال مخابراتي MIMO با استفاده از مدل دو حلقه اي توسعه يافته کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بهبود کانال مخابراتي MIMO با استفاده از مدل دو حلقه اي توسعه يافته،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بهبود کانال مخابراتي MIMO با استفاده از مدل دو حلقه اي توسعه يافته :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

بسیاری از کاربردهای جدید علم مخابرات مانند شبکه های Ad-Hoc سیار، سیستم های هوشمندحمل و نقل و شبکه های سلولی مبتنی بر مخابرات رله نیازمند یک ارتباط مستقیم بین یک فرستندهسیار و یک گیرنده سیار هستند. در سیستم ارتباط سیار، مشخصه های آماری کانال مخابراتی سیار، بهواسطه تحرک فرستنده و گیرنده، متفاوت از کانال مخابراتی در سیستم های نیمه سیار است. از سویدیگر، عملکرد سیستم های بیسیم به وسیله ی پدیده های انتشار از جمله محو شدگی، تداخل همکانال، تداخل بین سمبل ها و.... کاهش می یابد. یکی از روش های مورد استفاده برای رفع مشکلاتکانال مخابراتی و همچنین افزایش نرخ اطلاعات، استفاده از چندین آنتن در فرستنده و گیرنده یا بهاصطلاح سیستم MIMO می باشد. در این سیستم ها می توان با استفاده از پردازش های فضا- زمان به مشکلات کانال بیسیم غلبه کرد. به منظور طراحی و پیاده سازی یک سیستم مخابراتی بیسیممطلوب و با عملکرد مناسب، از جمله سیستم های MIMO و پیش بینی عملکرد آنتن تحت یکرویکرد مشخص، ضروری است که مدل های کانال بیسیم برای سناریوهای مختلف در دسترسباشد. در این مقاله ضمن معرفی و دسته بندی مدل های موجود کانال MIMO ، یک مدل برای کانالسیار MIMO در حالت پراکندگی ایزوتروپیک ارائه خواهد شد. این مدل مبتنی بر مدل توسعهیافته دو حلقه ای تک انعکاسی است. برای مدل پیشنهادی تابع همبستگی زمان- فضا متقابل (STCCF) به صورت فرم بسته به دست آورده خواهد شد. همچنین مدل شبیه سازی قابلتحقق، ارائه خواهد شد.

توضیحات بیشتر