فایل ورد بهبود کارايي الگوريتم تخمين سرعت خودرو مبتني بر جريان نوري

لینک دانلود

 فایل ورد بهبود کارايي الگوريتم تخمين سرعت خودرو مبتني بر جريان نوري دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بهبود کارايي الگوريتم تخمين سرعت خودرو مبتني بر جريان نوري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بهبود کارايي الگوريتم تخمين سرعت خودرو مبتني بر جريان نوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بهبود کارايي الگوريتم تخمين سرعت خودرو مبتني بر جريان نوري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

محاسبه سرعت خودرو در سیستم های حمل و نقل هوشمند در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است تخمین سرعتبا استفاده از دوربین های ویدئویی نقش قابل توجهی در کاهش تصادفات و کنترل ترافیک دارد در این میان یکی از روش هایمهم روش جریان نوری است روش های جریان نوری می توانند با محاسبات کم به صورت برخط سرعت خودرو را محاسبهنمایند برای افزایش کارایی این الگوریتم ها نیاز به تینیک های پیش پردازش تصویر مناسب داریم این تکنیک ها باید به گونه ایباشند که کارایی سیستم را افزایش دهند و در عین حال بار محاسباتی زیادی را به سیستم تحمیل نکنند. در این مقاله از روشبهبود یافته SVE به منظور نرمال سازی نور فریم های متوالی استفاده شده است از مهمتریس ویژگی این الگتوریتم این است کهمی تواند در الگوریتم های تخمین سرعت خودرو وارد شود و بدون افزایش بار محاسباتی پیش پردازش تصویر را انجام دهد.علاوه بر این در این مقاله به صورت تجربی مقادیر مناسبی برای پارامترهای مهم در روش بهبود یافته SVE و روش جریان نوریبدست آمده است. نتایج بدست آمده با روش مبتنی بر فاصله و سرعت و همچنین روش جریان نوری مقایسه شده اند. این نتایجنشان می دهند که روش ارایه شده دقت بیشتری نسبت به این دو روش دارد.

توضیحات بیشتر